Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Zmiany w ocenie zdolności kredytowej przy kredycie hipotecznym

W lutym 2022 roku KNF wprowadziła nowe wytyczne dotyczące polityki kredytowej przy kredytach hipotecznych. Powodem była rosnąca inflacja oraz rosnące koszty zobowiązań kredytowych, będące następstwem podwyżek stóp procentowych.

Od 1 kwietnia 2022 banki zostały zmuszone do zmiany liczenia zdolności kredytowej i przyjęcia podwyższonej stopy procentowej NBP o 5 p.p. Dla osób starających się o kredyt hipoteczny lub o refinansowanie obecnego kredytu oznaczało to znaczny spadek zdolności kredytowej.

Prawdopodobieństwo znaczącego wzrostu stóp procentowych obecnie oceniane jest jako sporo niższe niż rok temu. Obserwowany od 3 miesięcy brak podwyżek przez RPP stóp procentowych spowodował zmianę stanowiska KNF. KNF pozwoliła na złagodzenie warunków do oceny zdolności kredytowej. Możliwa jest zmiana minimalnej stopy procentowej, która musi być przyjmowana do oceny zdolności kredytowej. Zmiana minimalnej stopy procentowej dotyczy oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą procentową i zmienną. Dla kredytów z okresowo stałą stopą procentową może mieć zastosowanie poziom bufora 2,5 p.p. Dla kredytów ze zmienną stopą procentową powinien być stosowany wyższy poziom bufora. Powyższe zmiany są jednak jedynie sugestią, która została podana przez UKNF – Za właściwą ocenę ryzyka i przyjęcie adekwatnych rozwiązań w tym obszarze jest odpowiedzialny zarząd banku”.

Jeśli zarządy banków zdecydują się na obniżenie bufora przy liczeniu zdolności kredytowej spowoduje to jest wzrost, a kredyty hipoteczne staną się bardziej dostępne dla kredytobiorców.

 

Oficjalny komunikat dostępny jest na stronie KNF

 

Jeśli zamierzasz starać się o kredyt lub zastanawiasz się nad refinansowaniem obecnego i potrzebujesz pomocy przy realizacji swoich planów zadzwoń/napisz i umów się na bezpłatne spotkanie.

Zapraszam,

Joanna Onych Ekspert Finansowy

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl