Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Wakacje kredytowe – dla wszystkich od sierpnia 2022

14.07.2022 Prezydent podpisał długo wyczekiwaną przez kredytobiorców ustawę o rządowych wakacjach kredytowych. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej podpisania, a więc 28 lipca. Pomoc w postaci odroczenia płatności raty dotyczy przede wszystkim kredytobiorców, którzy mają kredyt hipoteczny, a wobec wzrostu stóp procentowych i wysokiej inflacji znajdują się w trudnej sytuacji.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych może skorzystać każdy i mogą one dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej zawartej w PLN. Kredyt dla, którego chcemy skorzystać z wakacji kredytowych powinien być wzięty w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa nie narzuca żadnych kryteriów dochodowych, ani stopnia obciążenia ratą budżetu domowego.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

W ramach wakacji kredytowych można odroczyć spłatę rat kredytu hipotecznego. W czasie trwania wakacji kredytowych nie jest spłacany ani kapitał, ani odsetki. Jedynym obciążeniem może być składka ubezpieczeniowa – jeśli taka występuję przy kredycie, np. za ubezpieczenie na życie.

Ile rat można zawiesić?

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie dwie raty;
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie dwie raty;
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – jedna rata miesięczna w każdym kwartale


Kiedy trzeba zwrócić raty z wakacji kredytowych?

Korzystając z wakacji kredytowych czas kredytowania ulegnie wydłużeniu. Jeśli kredytobiorca skorzysta z wszystkich dostępnych możliwości zawieszenia rat, tj. ośmiu – jego czas kredytowania wydłuży się o osiem miesięcy. Np. zamiast skończyć spłatę kredytu w styczniu 2052r, skończy spłacać kredyt w sierpniu 2052r.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

W celu skorzystania z wakacji kredytowych będzie konieczne złożenie wniosku przez kredytobiorcę. Ustawa zakłada dwie możliwości złożenia wniosku – przez bankowość elektroniczną lub papierowo w placówce bankowej.

Czy warto korzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe brzmią kusząco dla kredytobiorców i to nie tylko dla tych, którzy mają obecnie problem z płynnością finansową. Niektórzy w wakacjach kredytowych upatrują możliwości oszczędnościowych. Oszczędzonymi pieniędzmi z odroczonej raty można nadpłacić kredyt hipoteczny. Przy racie w wysokości 3000zł i zawieszeniu płatności łącznie przez 8 miesięcy mamy 24 tysiące. Nadpłata kapitału pozwoli na zmniejszenie kwoty naliczanych odsetek i pozytywnie wpłynie na całkowity koszt kredytu.

Decydując się na wakacje kredytowe należy pamiętać, że fakt ten zostanie odnotowany w BIK. Klienci, którzy korzystali z możliwości odroczenia płatności raty przy okazji pandemii mieli w takcie trwania wakacji problem z uzyskaniem nowego kredytu. Wakacje kredytowe mają nie mieć negatywnego wpływu na scoring, ale jak mówi przedstawicielka BIK „Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank w oparciu o przyjęte w danym banku kryteria, oraz w momencie i procesie rozpatrywania wniosku o kredyt”.

Jeśli masz pytania dot. posiadanego kredytu lub zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny skorzystaj z bezpłatnej pomocy eksperta/doradcy kredytowego. Zapraszam do kontaktu

Joanna Onych

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl