Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Ubezpieczenie pomostowe – banki zwrócą opłatę pobieraną za oczekiwanie na wpis hipoteki do księgi wieczystej

Decydując się na kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu, czy działki poza ratą kapitałowo-odsetkową banki wymagają płatności dodatkowych ubezpieczeń. Przez cały okres kredytowania należy mieć ubezpieczoną nieruchomość, często wymagane też jest ubezpieczenie na życie. Najmniej lubianym przez klientów ubezpieczeniem jest ubezpieczenie pomostowe płatne od pierwszej raty do momentu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Bank udzielając kredytu hipotecznego zabezpiecza swój interes wpisem hipoteki do księgi wieczystej na wypadek, gdyby klient stał się niewypłacalny . Wniosek o wpis składa się we właściwym sądzie wieczystoksięgowym – nie jest on jednak dokonywany od ręki. Czas od momentu złożenia wniosku do dokonania wpisu w Trójmieście trwa obecnie ok 5-8 miesięcy. Okres oczekiwania na wpis wiąże się z ryzykiem dla banku, dlatego na okres przejściowy bank podnosi klientom oprocentowanie tytułem ubezpieczenia pomostowego.

Jaki jest koszt ubezpieczenia pomostowego?

W zależności od banku ubezpieczenie pomostowe powoduje podniesienie oprocentowania kredytu o wartość od 0,05 p.p. do 1,5 p.p. Bank ma prawo pobierać należność za ubezpieczenie pomostowe do momentu dokonania wpisu do księgi wieczystej. Od dnia 17.09.2022 wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Nowe przepisy nakazują bankom zwrócenie kosztu ubezpieczenia pomostowego lub zaprzestanie jego pobierania.

Kto może ubiegać się o zwrot za płatność ubezpieczenia pomostowego?

Zwrot będzie przysługiwał klientom, którzy:

  • Zawarli umowę o kredyt hipoteczny od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 17.09.2022. Szczegółowe warunki zwrotu będą zawarte w podpisywanej umowie kredytowej.
  • Zawarli umowę o kredyt hipoteczny przed dniem wejścia w życie ustawy, jeśli do dnia wejścia w życie ustawy nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Klientom zostanie zwrócony koszt pobranego ubezpieczenia lub zostanie on zaliczony na poczet spłaty kredytu hipotecznego w terminie 60 dni od dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

 

Ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowym kosztem związanym z wzięciem nie tylko kredytu hipotecznego, ale też pożyczki hipotecznej. Zmiana ustawy wpłynie pozytywnie na portfele kredytobiorców.

Jeśli zamierzasz starać się o kredyt hipoteczny skorzystaj z bezpłatnej pomocy eksperta/doradcy kredytowego.

Zapraszam do kontaktu

Joanna Onych

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl