Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Program mieszkanie bez wkładu własnego, czyli kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” jako element programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład” miał działać od 27 maja 2022. Ustawa weszła w życie, ale aktualnie żaden bank nie wprowadził programu do swojej oferty.

Do kogo skierowany jest program?

Program ma być wsparciem dla osób, które posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają pieniędzy na wpłatę wkładu własnego. Minimalny wymagany przez banki wkład własny jest na poziomie 10% lub 20%. Gwarancja z Banku Gospodarstwa Krajowego  ma za zadanie go zastąpić. W programie nie ma limitu wieku kredytobiorcy i brak limitu powierzchni nabywanej/ budowanej nieruchomości – są za to ograniczenia ceny za metr kwadratowy. Z kredytu bez wkładu własnego będą mogli skorzystać również obcokrajowcy, którzy prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium Polski.

W których bankach dostępny jest kredyt bez wkładu własnego?

Obecnie z BGK umowę podpisały dwa banki Pekao SA i PKO BP.  Za nim jednak będzie można z programu skorzystać minie kilka miesięcy. Bank Peako SA kredyt bez wkładu własnego planuje wprowadzić we wrześniu tego roku. Obecnie BGK prowadzi rozmowy, z kolejnymi bankami, które zgłosiły zainteresowanie podpisaniem umowy pozwalającej na udzielanie kredytu z gwarancją i realizację spłaty rodzinnej.

Co to jest gwarancja wkładu własnego BGK?

Gwarancja wkładu własnego jest zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego udzielanego zgodnie z warunkami Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę (nie więcej niż 100 tys. zł).

Czym jest spłata rodzinna?

Spłata rodzinna to umorzenie części kredytu objętego gwarancją wkładu własnego. Jeśli w rodzinie z zaciągniętym kredytem urodzi się dziecko to uzyska ona bezzwrotne dofinansowanie w wysokości:

  • 20 tys. zł po urodzeniu drugiego dziecka
  • 60 tys. zł po urodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka

Spłata rodzinna przysługuje za urodzenie dziecka lub za jego przysposobienie. By otrzymać wypłatę środków należy złożyć zlecenie w banku kredytującym nie później niż rok od powiększenia się gospodarstwa domowego o kolejne dziecko.

Parametry kredytu hipotecznego z gwarantowanym wkładem własnym:

  • waluta kredytu: złoty polski
  • okres spłaty: minimum  15 lat, maksimum 35 lat
  • rodzaj rat: równe lub malejące
  • kredyty z gwarancją będą udzielane do 31 grudnia 2030
  • maksymalny zakres gwarancji: nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wymaganego wkładu własnego
  • maksymalna kwota gwarancji: 100 tys. zł
  • prowizja (jednorazowa) – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

 

Więcej na temat programu mieszkanie bez wkładu własnego możesz przeczytać w moich pozostałych wpisach.

Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny skorzystaj z bezpłatnej pomocy eksperta/doradcy kredytowego. Zapraszam do kontaktu

Joanna Onych

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl