Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy?

Śmierć kredytobiorcy wiąże się z przeniesieniem zobowiązania kredytowego na osoby, które dziedziczą spadek po zmarłym. Na jakich zasadach się to odbywa? I czy można się jakoś zabezpieczyć przed dziedziczeniem długów?

Kto przejmuje zobowiązania po śmierci kredytobiorcy?

Wszystko zależy od tego, czy zmarły zaciągnął kredyt sam czy z inną osobą. W sytuacji gdy:

  • umowa podpisana była tylko ze zmarłym, zobowiązania po nim przejmują wszyscy spadkobiercy;
  • kredyt zaciągnięty był wspólnie, np. z żoną lub mężem, to wówczas spłata rat ciąży zarówno na współkredytobiorcy, jak i spadkobiercach.

Spadkobiercy ustalani są drogą prawną – wg tzw. Prawa spadkowego Kodeksu Cywilnego, lub też zgodnie z testamentem pozostawionym przez zmarłego. Zgodnie z prawem w pierwszej kolejności do dziedziczenia są małżonek i dzieci. W dodatku każdy spadkobierca z osobna ma możliwość:

  • odziedziczenia całego długu i odpowiadania za niego swoim majątkiem;
  • odziedziczenia długu wraz z „dobrodziejstwami inwentarza” – wówczas spłata rat kredytowych pokrywana jest do wartości aktywów;
  • odrzucenia spadku, ale musi to zrobić w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o dziedziczonym majątku.

Gdy kredyt zaciągnięty był tylko przez kredytobiorcę, umowa kredytowa wygasa, a obowiązek spłaty kredytu spada na spadkobierców. Mogą oni zapłacić powstałe długi od razu lub też – w przypadku otrzymania pozytywnej zdolności kredytowej – poprosić bank o aneksowanie umowy.

O śmierci kredytobiorcy należy poinformować bank. Aby dostać informacje od instytucji o wysokości długów należy przynieść do placówki nie tylko akt zgonu, ale także postanowienie o nabyciu spadku.

Brak możliwości spłaty kredytu po zmarłym – co wtedy?

Po śmierci zmarłego bank ponownie przelicza zdolność kredytową spadkobierców. Jeśli okaże się, że spadkobiercy jej nie mają, wówczas bank może:

  • wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać spłaty całego zobowiązania w terminie 30 dni;
  • umożliwić sprzedaż kredytowanej nieruchomości.

Ze sprzedażą nieruchomości obciążonej hipoteką mogą mieć problem nieletnie dzieci zmarłego kredytobiorcy. Aby sprzedać dom muszą one uzyskać zgodę Sądu Rodzinnego.

Śmierć kredytobiorcy, a prawne i finansowe zabezpieczenia kredytu

Wiele powyższych problemów rozwiązuje odpowiednie przygotowanie się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Najbardziej istotne to pozostawienie po sobie testamentu (dzięki czemu możliwa będzie sprzedaż nieruchomości), a także odpowiednie ubezpieczenie kredytu, np. w formie ubezpieczenia na życie.

Dzięki ubezpieczeniu w momencie śmierci kredytobiorcy to na ubezpieczycielu ciąży obowiązek spłaty pozostałej części zobowiązania. Oczywiście wysokość spłaty kredytu z ubezpieczenia zależy od wysokości zadłużenia i sumy ubezpieczenia, ale z pewnością pozwala ono w znacznym stopniu zmniejszyć pozostałą kwotę do spłaty.

Dodatkowo spadkobiercy mają prawo złożenia wniosku o umorzenie kredytu, np. z powodu trudnej sytuacji finansowej. Jednak takie dokumenty nie zobowiązują banku do wydania pozytywnej opinii i niestety w większości przypadków zostają odrzucone.

 


 

Jeśli chcesz wiedzieć jak dobrze zabezpieczyć swój kredyt skontaktuj się z Ekspertem Finansowym

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl