Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Nie ma sztywnych reguł, które określałyby, kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie małżonków. Istotne w tej kwestii są ustalenia obu stron i chęci w celu pozbycia się zadłużenia. Banku nie interesuje rozpad pożycia małżeńskiego. Liczą się jedynie podpisy na umowie kredytowej.

Kredyt hipoteczny, a rozwód małżonków – sposoby spłaty

Po rozwodzie małżonkowie mają do wyboru kilka opcji związanych ze spłatą pozostałej części kredytu hipotecznego. Pierwszą i zarazem najmniej popularną jest zawarcie stosownego zapisu w umowie kredytowej, który jasno określa, który z małżonków przejmie spłatę kredytu hipotecznego po rozwodzie. Konieczna jest do tego intercyza, a dodatkowo nie każdy bank oferuje taką możliwość.

Pozostałe rozwiązania zależą już od odrębnych ustaleń małżonków. Najlepiej, aby wszystkie takie ustalenia zostały sporządzone w formie pisemnej.

Spłata solidarna zadłużenia

Małżonkowie po rozwodzie spłacają solidarnie po połowie wysokości rat kredytu hipotecznego. Dopóki raty będą wpływać na konto regularnie, bank nie będzie ingerował w sytuacje małżonków. Jest to rozwiązanie stosowane rzadko, np. w sytuacji, gdy nieruchomość ma odziedziczyć dziecko.

Przejęcie długu przez jednego z małżonków

Konieczne jest podpisanie aneksu do umowy, który przeniesie zobowiązania związane z kredytem hipotecznym na jednego z małżonków. Zwykle jest to osoba, która przejmuje po rozwodzie nieruchomość na własność. Warto wspomnieć, że wraz z takim przeniesieniem bank ponownie bada zdolność kredytową małżonka. Może się wtedy okazać, że jest ona niewystarczająca i trzeba będzie przedstawić dodatkowe zabezpieczenie kredytu lub dopisać do umowy współkredytobiorcę.

Jeśli obecne warunki kredytowe nie są zadowalające lub zdolność kredytowa nie jest wystarczająca – częstym sposobem na pozbycie się długu przez jednego z małżonków jest przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką

Jeśli dom nie jest już nam potrzebny, a sytuacja na rynku nieruchomości jest dla małżonków korzystna, można sprzedać nieruchomość. Wówczas bank wydaje dokument, na którym widnieje pozostała suma do spłaty kredytu hipotecznego (część kapitałowa i odsetki).

Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży małżonkowie spłacają kredyt, a reszta wędruje na ich konta w proporcjach ustalonych przez nich samych.

Wynajem domu

Gdy sprzedaż nieruchomości jest nieopłacalna, warto zdecydować się na wynajem zadłużonego domu czy mieszkania. Konieczna stanie się umowa regulująca, która konkretnie określi, który z małżonków po rozwodzie będzie spłacał kredyt i w jaki sposób dzielone będą zyski z wynajmu nieruchomości.

Wspólny kredyt hipoteczny, a rozwód – podsumowanie

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wspólnie z małżonkiem to decyzja, którą trzeba dobrze przemyśleć. Prawo nie daje nam jasnych rozwiązań co do sytuacji rozwodowej i kredytu, kluczem jest więc wzajemne porozumienie. Tylko w ten sposób bez niepotrzebnych emocji i utrudnień będzie można spłacić kredyt i zacząć nowy rozdział życia.

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl