Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Kredyt hipoteczny, a zmiana pracy

Rodzaj zatrudnienia oraz wysokość przychodów to jedne z najważniejszych czynników w trakcie ustalania zdolności kredytowej w bankach. Zmiana pracy w trakcie zaciągnięcia kredytu może więc powodować problemy z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej. W jaki sposób podejść do tego typu sytuacji? I czy można zmienić zatrudnienie w trakcie spłacania kredytu?

Zmiana pracy przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego

W trakcie składania wniosku o kredyt hipoteczny dla banku istotne znaczenie mają:

  • wysokość comiesięcznych przychodów;
  • rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, dzieło, działalność gospodarcza);
  • staż zatrudnienia.

Bank dokładnie bada Twoją sytuację finansową. Chce mieć bowiem pewność, że masz zdolność kredytową i regularnie będziesz spłacał zaciągnięte zobowiązanie. Zmiana pracy przed uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej przez bank może przyczynić się do odrzucenia wniosku o kredyt hipoteczny.

Dodatkowo jeśli nie poinformujemy banku o zmianie zatrudnienia to podlegamy karze zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego, jako zatajenie okoliczności, które mają wpływ na decyzję o udzieleniu kredytu hipotecznego.

Zmiana pracy ma szczególne znaczenie, gdy z stabilnej pozycji, np. umowy o pracę na czas nieokreślony, kredytobiorca przechodzi na umowę na okres próbny czy zakłada działalność gospodarczą.

Zanim więc zdecydujesz się na zmianę pracy, zastanów się, z jakimi konsekwencjami się to wiąże. Czasem po zmianie miejsca zatrudnienia będziesz musiał poczekać kilka miesięcy zanim znów załapiesz się na warunki stawiane przez bank.

Wymagany staż zatrudnienia:

  • Umowa zlecenie/ umowa o dzieło – minimum 12 miesięcy u tego samego pracodawcy
  • Umowa o pracę – 3 lub 6 miesięcy w zależności od banku. Jeśli pomiędzy zmianą pracodawcy nie było przerwy, czasami wystarczy jeden miesiąc zatrudnienia.
  • Działalność gospodarcza – minimum 12 miesięcy

 

Kredyt hipoteczny, a zmiana pracy w trakcie spłaty zobowiązania

Tutaj sytuacja jest już bardziej przyjazna. Banki nie mogą wymagać od kredytobiorców stałego zatrudnienia przez 30 lat. Dziś bardzo rzadko spotyka się przypadki, gdy osoba pracuje w jednej firmie przez całe życie. Ze strony banku nie ma więc znaczenia, czy zmieniłeś pracę czy nie – istotne będzie za to, czy nadal regularnie spłacasz swoje zobowiązania.

Dopiero, gdy bank zauważy problemy z płatnościami, zapyta o ich powód. W przypadkach ekstremalnych, gdy np. zmieniliśmy pracę na gorszą i aktualna sytuacja nie pozwala na regularne spłaty rat kredytu, bank może zaproponować:

  • wakacje kredytowe, które trwać będą do czasu poprawy sytuacji finansowej;
  • tymczasowe obniżenie raty kredytowej.

Warto również pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu kredytu od utraty pracy. Wówczas w momencie utraty zatrudnienia bez naszej winy, ubezpieczyciel pokryje koszty rat kredytu. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie nie zostanie wypłacone jeśli straciliśmy pracę z własnej winy.

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl