Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Czy trzeba być małżeństwem by dostać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny możesz zaciągnąć samemu, będąc w związku nieformalnym oraz po zawarciu małżeństwa. Dla banku nie ma znaczenia Twój statut społeczny, ale uzyskiwane dochody i zobowiązania do spłaty. Nieco inaczej wygląda jednak zdolność kredytowa singla, a inaczej pary po ślubie.

Kredyt hipoteczny w małżeństwie

Zaciąga się go wspólnie – bank analizuje dochody i wydatki obu małżonków. Bierze pod uwagę koszty gospodarstwa domowego zgodnie z danymi w GUS. W dodatku wszelkie zobowiązania zaciągnięte przed ślubem (niezależnie od strony) również wpływają na zdolność kredytową.

Będąc w małżeństwie kredyt trzeba zaciągnąć wspólnie. Nie ma możliwości starania się o finansowanie bez udziału drugiej strony. Chyba, że posiadacie rozdzielność majątkową.

Dzięki rozdzielności kredyt można zaciągnąć samemu na takich samych warunkach jak w przypadku kredytu dla pojedynczej osoby. To rozwiązanie jest polecane dla par u których:

  • są duże różnice w uzyskiwanych dochodach;
  • pracuje tylko jedna osoba;
  • istotne jest ograniczenie stałych kosztów (banki nie wezmą pod uwagę zobowiązań małżonka).

Warto wiedzieć, że w przypadku rozdzielności majątkowej wszystkie koszty, które posiadamy wspólnie w małżeństwie, liczone są w całości (a nie po połowie).

Kredyt hipoteczny dla związków nieformalnych

Kluczowe jest określenie udziałów nabywanej nieruchomości dla każdej ze stron. Ta zależność dotyczy również wnoszonego wkładu własnego. Może on zostać wpłacony wspólnie lub oddzielnie, zgodnie z wcześniej ustalonymi proporcjami zakupu mieszkania (choć warunki te różnią się w zależności od banków).

Różne jest również podejście do wyliczania kosztów gospodarstwa domowego. Nawet gdy pary mieszkają wspólnie pod jednym adresem, niektóre banki mogą traktować tę sytuację jako dwa odrębne gospodarstwa domowe. Zwiększa to koszty stałe, a tym samym negatywnie wpływa na zdolność kredytową.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny to potężne zobowiązanie finansowe, do którego trzeba się dobrze przygotować. Aby dokładnie poznać warunki oraz podjąć korzystną dla siebie decyzję, najlepiej skontaktować się z profesjonalnym doradcą finansowym, który przedstawi nam wszystkie możliwe opcje. Taka porada jest bezpłatna, a oszczędza kredytobiorcom stresu i błędów przy wnioskowaniu o kredyt.