Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Co to jest WIBOR?

WIBOR to niezwykle ważny wskaźnik dla osób, które myślą o kredycie hipotecznym. Wpływa on na wysokość rat kredytu. Czym konkretnie jest WIBOR? Jak się go ustala i od czego zależy jego wysokość? Sprawdźmy!

Co to jest WIBOR i kto ustala ten wskaźnik?

WIBOR to Warsaw Interbank Offered Rate, czyli stopa oprocentowania, która obowiązuje na rynku międzybankowym. Podaje się ją w ujęciu rocznym.

Wskaźnik ustalany jest w trakcie fixingu w każdym dniu roboczym o godzinie 11. Fixing to „spotkanie” największych komercyjnych banków w Polsce, w trakcie którego podają one wysokość stopy procentowej, po której byłyby skłonne udzielić kredytu innemu bankowi.

Jego wysokość zależy od wysokości głównych stóp procentowych ustalanych przez NBP, a te zależą głównie od:

  • poziomu inflacji;
  • wysokości PKB;
  • wielkości podaży pieniądza.

WIBOR liczony jest za pomocą średniej arytmetycznej po wcześniejszym odrzuceniu 2 najwyższych i 2 najniższych wartości podawanych przez banki. Zwykle mieści się w przedziale pomiędzy stopą depozytową, a lombardową.

Wysokość wskaźnika WIBOR decyduje o tym, w jaki sposób kształtować się będą stopy procentowe kredytów – zarówno gotówkowych jak i hipotecznych.

WIBOR 3M, 6M – czyli stawka WIBOR w praktyce

Istnieją różne rodzaje wskaźnika WIBOR. Poszczególne skróty oznaczają czas, w trakcie którego mamy do czynienia ze stałą stopą procentową:

  • WIBOR ON (overnight)– stawka WIBOR zaczyna się w dniu zawarcia transakcji, a kończy się kolejnego dnia roboczego
  • WIBOR TN (tomorrow/next) – stała stopa zaczyna obowiązywać w kolejnym dniu po zawarciu transakcji i kończy się w dniu następnym
  • WIBOR 1M, 3M, 6M, 1R – stawka WIBOR obowiązuje kolejno przez miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz rok, ale rozpoczyna się po 2 dniach od momentu zawarcia transakcji.

Na rynku międzybankowym mamy również do czynienia ze wskaźnikiem WIBID, który wskazuje oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym. A także ze wskaźnikiem LIBOR, który jest po prostu wysokością oprocentowania na rynku w Londynie.

Na rynku kredytowym banki najczęściej korzystają z WIBOR 3M oraz 6M.

Jak WIBOR wpływa na wysokość raty kredytu hipotecznego?

Wskaźnik WIBOR jest jedną z najważniejszych składowych, jeśli chodzi o koszty związane z kredytem hipotecznym. Jeśli rośnie, automatycznie zwiększa się rata kredytowa. Jeśli maleje, raty również maleją. Oprócz niego za koszt kredytu odpowiadają: marża banku i prowizje.

Przez długi czas wskaźnik WIBOR kształtował się na optymalnym poziomie – od 2015 roku oscylował on w granicach 1,72%. Od kwietnia 2020 roku WIBOR 3M i WIBOR 6M uległy drastycznemu obniżeniu do wartości około 0,20% z powodu pandemii. Sytuacja zaczęła wracać do normalności od września 2021 roku. Jednak ciągłe podwyżki stóp procentowych sprawiają, że stawki WIBOR cały czas się zwiększają. Obecnie wynoszą już (stan na 01.2022):

  • WIBOR 3M 2,83%,
  • WIBOR 6M 3,22%.

W dodatku prognozy wskazują, że stopy procentowe jeszcze ulegną podwyższeniu. A to oznacza wzrost wskaźnika WIBOR.

Banki oferują również kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym (WIBOR się nie zmienia), ale tylko przez okres 5 lub maksymalnie 7 lat. Zanim więc zdecydujesz się na zaciągnięcie tego długoterminowego zobowiązania, dobrze abyś sprawdził prognozy, a nawet skonsultował się z profesjonalnym doradcą kredytowym.

Joanna Onych

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl