Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Które banki biorą pod uwagę 500 plus i alimenty?

Do niedawna dochód z 500 plus nie był brany pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej, a posiadanie dzieci w gospodarstwie domowym wpływało negatywnie na zdolność kredytową.

Banki swoją niechęć do akceptowania dochodu z 500 plus argumentowały ograniczonym czasem wypłaty świadczenia (do 18 roku życia dziecka) oraz niepewnością działań politycznych (w wyniku decyzji polityków program mógłby zostać zlikwidowany).

Wraz z malejącą zdolnością kredytową spowodowaną rosnącymi stopami procentowymi i zaleceniami KNF zaostrzającymi politykę przyznawania kredytów hipotecznych, banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Już w dwóch bankach dochód z 500 plus zostanie uwzględniony przy liczeniu zdolności kredytowej.

Jakie warunki należy spełnić by bank uwzględnił dochód z 500 plus?

  • Świadczenie 500 plus musi być udokumentowane wpływem na konto – wystarczy ostatni przelew
  • Świadczenie 500 plus zostanie przyjęte w wysokości nie większej niż 50% pozostałych udokumentowanych dochodów w gospodarstwie domowym

 

500 plus tak, a co z alimentami?

Skoro banki zaczynają akceptować świadczenie 500 plus, co z innymi świadczeniami na dzieci? Tutaj zmian na razie nie ma – alimenty nie są akceptowane jako dochód. Alimenty stanowią natomiast obciążenie finansowe dla osoby, która je płaci powodując obniżenie zdolności kredytowej.

Wyjątki:

  • Część banków na podstawie wyroku sądowego o przyznaniu alimentów i potwierdzeniu wpływu na konto, zmniejszą częściowo koszty utrzymania gospodarstwa domowego.
  • Jeden bank przyjmie dochód z alimentów do zdolności w kwocie nie wyższej niż 300zł na każde dziecko, przy jednoczesnym przyjęciu dziecka do obciążeń w gospodarstwie domowym.

Możliwość uwzględnienia dochodu z 500 plus lub alimentów często jest kluczowe w ocenie zdolności kredytowej klienta. Jeśli uzyskujesz dochód z wyżej wymienionych świadczeń i chciałbyś je uwzględnić przy kredycie hipotecznym skorzystaj z bezpłatnej pomocy eksperta/doradcy kredytowego.

Zapraszam do kontaktu

Joanna Onych

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl