Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Czy pracując za granicą można dostać kredyt hipoteczny w Polsce?

Badania pokazują, że ponad 37% Polaków rozważa kilku miesięczny wyjazd zagranicę w celach zarobkowych. Dzięki temu znacznie szybciej mogą pozwolić sobie na kupno lub budowę własnego domu. Ale czy pracując za granicą można dostać kredyt hipoteczny w Polsce?

Kredyt hipoteczny dla zarabiających w obcej walucie

Od 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła Rekomendację S, w której jasno zobowiązała banki do udzielania kredytów jedynie w walucie, w której zarabia dany klient. Miało to zapobiec powtórzeniu się sytuacji dotyczącej osób, które zaciągnęły kredyt we frankach.

Oznacza to, że jeśli zarabiasz w euro, to możesz zaciągnąć kredyt jedynie w tej walucie.

Dodatkowo procedura uzyskania kredytu walutowego jest bardziej restrykcyjna niż dla kredytu złotówkowego, bo wiąże się z większym ryzykiem. Wymagany jest wyższy wkład własny 30-40%, a niektóre banki żądają od kredytobiorców zatrudnienia wynoszącego minimalnie kilkadziesiąt miesięcy bez żadnych przerw.

Istnieje jednak możliwość uzyskania kredytu złotówkowego przy zarobkach w obcej walucie. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Kredyt hipoteczny w złotówkach dla pracujących za granicą – czy to możliwe?

Zaciągnięcie złotówkowego kredytu hipotecznego jest możliwe jedynie, gdy zawierasz umowę kredytową z osobą, która zarabia w polskiej walucie. Niestety takie podejście sprawia, że zdolność kredytowa osoby pracującej za granicą jest niższa.

Banki mocno wiążą zdolność z zarobkami osoby zarabiającej w Polsce. Dodatkowo niektóre instytucje wymagają, aby wysokość dochodów uzyskiwanych za granicą nie przekraczała 50% całkowitego dochodu kredytobiorców. Po uzyskaniu kredytu możesz natomiast wnioskować o odłączenie partnera z umowy – jeśli uznasz to za stosowne. Pamiętaj jednak, że bank dokona wówczas ponownego sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej.

Chcesz wiedzieć czy pracując za granicą można dostać kredyt hipoteczny w Polsce?

Skontaktuj się z doradcą finansowym!

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl