Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Czy można przyśpieszyć wniosek o wpis do hipoteki?

Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych w „szczególnie uzasadnionych przypadkach” umożliwia przyspieszenie wpisu do hipoteki. W tym celu należy złożyć wniosek ze stosownym uzasadnieniem. Czy warto korzystać z takiego rozwiązania? I na czym skupić się przy składaniu wniosku o przyspieszenie wpisu?

Przyspieszenie wniosku o wpis do hipoteki – dlaczego warto?

Czas oczekiwania na wpis do hipoteki zależy od danego Sądu Rejonowego. W większych miastach kolejki będą większe, a czas rozpatrzenia wniosku może wynieść nawet 12 miesięcy. To sporo, zwłaszcza gdy nieruchomość kupiliśmy na kredyt.

Brak wpisu do hipoteki sprawia, że banki wymagają od kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia w postaci:

  • wyższej marży kredytu;
  • wykupienia ubezpieczenia pomostowego do momentu pełnoprawnego wpisu do hipoteki.

To z kolei wiąże się z koniecznością spłaty rat wyższych nawet o kilka procent, a w konsekwencji rzutuje na sytuację majątkową kredytobiorcy.

Jak złożyć wniosek o wpis w trybie przyspieszonym?

Wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku najlepiej złożyć wraz z samym wnioskiem o wpis do hipoteki. Powinien on zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym datę złożenia wniosku, dane wnioskodawcy, dane właściwego sądu rejonowego, a także treść wniosku z konkretnym uzasadnieniem. Ważne, aby do wniosku dołączyć pakiet dokumentów pokazujących, że wpis do hipoteki w standardowym terminie wpływa negatywnie na plany osoby wnioskującej.

Uzasadnieniem powinny być „szczególnie uzasadnione przypadki”. Wówczas wniosek rozpatrywany jest poza chronologiczną kolejnością.

Na decyzję – w zależności od Sądu – czeka się maksymalnie do 2 tygodniu.

„Szczególnie uzasadnione przypadki” – co oznaczają?

W polskim prawie nie ma jasnej definicji tego pojęcia. To Przewodniczący Wydziału Ksiąg Wieczystych danego Sądu Rejonowego decyduje, czy dane uzasadnienie jest zasadne. Można jednak powiedzieć, że „szczególnie uzasadnione przypadki” to przypadki, które znacząco odróżniają się od innych, a dodatkowo wpływają negatywnie na sytuację życiową wnioskodawcy.

Kluczowe jest wskazanie związku przyczynowo-skutkowego między standardowym czasem wpisu do hipoteki, a Twoją sytuacją życiową. Mogą to być przypadki, gdy np. musiałeś zawiesić prowadzoną przez Ciebie działalność gospodarczą lub nagle zostałeś obciążony wysokimi kosztami leczenia (siebie lub najbliższych). Również utrata pracy oraz pogorszenie płynności finansowej w firmie mogą przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do hipoteki w trybie przyspieszonym.

Każdą wyjątkową sytuację należy nie tylko opisać, ale i odpowiednio udokumentować, np. pokazując rachunki za leczenie czy wpis z CEIDG o zawieszeniu działalności. Dzięki temu zwiększasz swoje szanse na uzyskanie korzystnej dla Ciebie decyzji.