Joanna Onych – Kredyty hipoteczne, Gdańsk, Trójmiasto

Koniec z WIBOR, czyli WIRD zamiast WIBOR

Wskaźnik WIBOR każdemu kredytobiorcy powinien być dobrze znany. Jego wysokość ma ogromny wpływ na kształtowanie się rat kredytowych i koszt kredytu. Decydując się na kredyt hipoteczny poza pożyczonym kapitałem do banku należy oddać w postaci odsetek procent, naliczany za każdy dzień trwania zobowiązania. Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się marża banku, która w całym okresie kredytowania jest stała oraz wskaźnik WIBOR 3M lub 6M.

Trwające od października 2021 wzrosty stóp procentowych miały przełożenie na zmiany wysokości WIBOR, a co za tym idzie na wysokość rat kredytowych Polaków. Wyższy WIBOR to również niższa zdolność kredytowa przyszłych kredytobiorców – łącząc ją z zaleceniami KNF o tym, że  banki powinny przy badaniu zdolności kredytowej uwzględniać wyższy bufor na podwyżki stóp procentowych, zdolność kredytowa Polaków przez ostatnie miesiące mocno zmalała. W ogniu krytyki wskaźnika WIBOR, jako zbyt podatnego na zmiany, rząd zapowiedział odejście od WIBOR. Nowym wskaźnikiem wpływającym na oprocentowanie kredytów ma zostać WIRD.  WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, ma być mniej podatny na zmiany stóp procentowych niż WIBOR.

Jeśli zamierzasz starać się o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy lub kredyt firmowy skorzystaj z bezpłatnej pomocy eksperta/doradcy kredytowego.

Zapraszam do kontaktu

Joanna Onych

Tel: 728 757 035

Mail: kontakt@joannaonych.pl